Kongre ve Sergi Çağrısı

İnsanoğlu ilk çağlardan bu yana kendisini kuşatan maddi evreni algılama, kavrama ve tasarlama yetileriyle doğaya egemen olmaya çalışmanın yanı sıra, ürettiği maddi ve kültürel nesnelerle de yaşam standartlarını daha farklı boyutlara taşıma çabası içinde olmuştur. Yazılı belgelere ek olarak eski yerleşim yerlerinde yürütülen arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan kimi maddi kültür kalıntıları, birçok karanlık noktayı anlamamıza yardım etmektedir. Her ne kadar ticari bir meta olsa da, ürünler, kültürün taşıyıcı araçlarıdır ve yaşam biçimlerini topyekûn değiştirme gücüne sahiptirler. Mimari, sanat, şehircilik, sulama ve savunma gibi alanlarda gösterilen çaba ve atılan adımlar, eski kentlerin yıkıntıları arasında günümüze ulaşan izlerle birlikte uygarlık gelişimin de seyrini öğrenmemizi sağlamaktadır.

Christopher Dawson'ın "Dünya Tarihinin Dinamiği" adlı eserinde de belirttiği gibi, "Sosyal aktivite, doğası gereği sanatsaldır ve sanatın başlangıcını insan kültürünün başlangıcından ayırmanın gerçekten zordur”. Yaşam döngüsünün bütünlüğünü aktaran sanat, kültürün sembolik öneminin bir yansımasıdır. Sanat, zaman ve mekan arasında bir köprü olarak geçmişin asla unutmamasını sağlayarak, gelecek nesillere rehberlik eder.Kültürler değişir ve çöker, ancak geçmişin kalıntıları olarak sanatsal eserler, asla geri dönemeyeceği için bir zaman anını ölümsüzleştirir.

Güncel teknolojilerin sanat ve tasarımla buluşturmayı amaçlayan İKÇÜArtFest, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yeni bir soluk, farklı bir bakış açısı getirmeyi hedeflemekte, sanatın ve tasarımın zenginleştirildiği ve tartışıldığı bir ortam oluşturulma görevini üstlenmektedir.

İKÇÜArtFest kapsamında sanat ve kültür arasındaki ayrılmaz ilişkiyi farklı bakış açılarından sunmayı amaçlayan "Ulusal İzmir Kültür ve Sanat Kongresi" 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nin ev sahipliğinde çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecektir.

Bu kongreye yapacağınız katkılar için şimdiden teşekkür eder, kongremize katılımınızla bizleri onurlandırmanızı bekleriz.

Saygılar ve sevgilerle…

Prof. Dr. Fikri SALMAN
Kongre Başkanı

Bildiri Özet Gönderim İçin Son Tarih

5 Eylül 2022

Sergi Eser Gönderim İçin Son Tarih

30 Eylül 2022

Ücretlerin Yatırılması İçin Son Tarih

21 Ekim 2022

Tam Metin Gönderimi İçin Son Tarih

4 Aralık 2022